Punkt Przedszkolny ,,Radosne Przedszkolaki”
W przedszkolu  wspierany jest przede wszystkim rozwój dziecka, rozpoznaje się a także zaspakaja jego potrzeby edukacyjne jak również umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.
Do punktu przedszkolnego są przyjmowane dzieci od 2,5 do 4 lat. Przedszkole ma wiele misji m.in.: wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci, umożliwienie dzieciom osiągnięcia gotowości szkolnej. Ponadto zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości, bada indywidualne możliwości dzieci oraz wspiera działania wychowawcze rodziców.
 Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju.
Przedszkole także aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Font Resize
Wysoki kontrast