W dniu wybuchu II wojny światowej budynek, w którym mieściła się szkoła stał w miejscu, w którym obecnie mieści się plac apelowy przed szkołą. Podczas działań wojennych budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. W latach 1945-1958, zajęcia w szkole odbywały się w budynkach mieszkalnych, gdzie wynajmowano pomieszczenia  do prowadzenia zajęć.  
W 1958 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1959 roku. Rok szkolny 1959/1960 dzieci rozpoczęły w budynku nowej szkoły, który istnieje do dnia dzisiejszego. Z tej okazji przystąpiono do sadzenia drzew. Ogółem uczniowie posadzili na terenie szkoły około 40 drzew owocowych, a także posadzono 50 drzew  przy drodze Borki Wielkie – Sadowo.
W roku szkolnym 1963/64 przy szkole zorganizowano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, którą w 1964 roku ukończyło 17 absolwentów. W tym samym roku w budynku szkoły przez zburzenie kilku ścian działowych powiększono liczbę sal lekcyjnych oraz przebudowano budynek gospodarczy  na pracownię zajęć praktyczno technicznych
W roku szkolnym 1965/66 przy Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich zawiązała się drużyna harcerska i zuchowa, która przybrała imię Fryderyka Chopina. Od tego też roku opiekunem szkoły został Browar Biskupiec, który w ramach opieki udostępniał uczniom szkoły środek lokomocji. Dzięki sponsorowi istniała możliwość organizacji wycieczek szkolnych oraz różnego rodzaju wyjazdów. Przy szkole istniało kilka organizacji uczniowskich min. SKO, PCK, LOK. Działalność organizacji szkolnych, a w szczególności działalność drużyny harcerskiej była często opisywana w prasie lokalnej.
W latach 1968- 1975 przy klubie „Ruch” w ścisłej współpracy ze szkołą działał w Borkach Wielkich zespół wokalny i dramatyczny. Do zespołów należała młodzież oraz osoby dorosłe. Zespoły prowadziła nauczycielka Maria Boraczuk. Mieszkańcy wsi swoje programy artystyczne prezentowali w okolicznych wsiach oraz na scenie Biskupieckiego Domu Kultury.
Uczniowie naszej szkoły zawsze odpowiadali na prośbę o pomoc. Tak była gdy budowano szpital „Centrum Zdrowia Dziecka”, odbudowywano Zamek Królewski w Warszawie oraz budowano Szpital w Biskupcu. Za każdym razem uczniowie organizowali zbiórkę pieniędzy. Przystąpiono ponownie do akcji sadzenia drzew i zasadzili wokół boiska szkolnego 20 topoli. Uczniowie klas starszych zasadzili po dwa drzewa koło swoich domów.
 Rok szkolny 1981-82 uczniowie naszej szkoły rozpoczęli w nowych warunkach. Wybudowano dodatkowy pawilon, połączony z istniejącym budynkiem. W nowym budynku znalazły się dwie sale lekcyjne, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne – kuchnia i sanitariaty.    
We wrześniu  2011 Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich została przekształcona  w Społeczną Szkołę Podstawową.

Font Resize
Wysoki kontrast