Uczniowie klasy piątej uczestniczą w ramach zajęć wyrównawczych w warsztatach „Umiem się uczyć”.
Uczniowie pracują metodami aktywnymi, poprzez działania indywidualne i grupowe realizują stawiane przed nimi zadania:
– poznawanie różnych  stylów i metod uczenia się i zapamiętywania,
– ćwiczenia umiejętności  diagnozowania własnych stylów pracy, predyspozycji, mówienie o swoich potrzebach, emocjach
-kształtowanie  umiejętność radzenia sobie ze stresem
-poznawanie sposobów  na koncentrację i zapamiętywanie
Zajęcia widocznie sprawiają  uczniom radość. Poprzez twórcze i pełne zaangażowania działania przygotowują się również do sprawdzianu szóstoklasisty oraz eliminują trudności w nauce.

W naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, na które uczęszczają uczniowie klas IV,V i VI. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej. Celem tych zajęć jest rozbudzenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, poznanie słownictwa, leksyki, poprzez wykonywanie różnego rodzaju projektów. Uczniowie poszerzają swoje słownictwo i ćwiczą gramatykę, jak również umiejętność czytania ze zrozumieniem i korzystania ze słownika angielsko-polskiego. Uczestnicy koła mają, także okazję do oglądania filmów i słuchania piosenek w wersji angielskiej, co wpływa na kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Projekty dotyczyły różnego rodzaju zagadnień tematycznych, tzn:
• My country- mój kraj
• Zadania gramatyczne, krzyżówki i ćwiczenia leksykalne
• I like music- muzyka
• my family- moja rodzina
• gry i zabawy językowe
• my day- mój dzień
• Easter time- Wielkanoc
• I like potatoes- żywienie
• Valentine’s Day- Walentynki
• Ja i gry komputerowe
• Christmas time
• Halloween

Font Resize
Wysoki kontrast